یک بررسی جهانی در مورد تغییرات در عرضه ، قیمت و استفاده از داروهای غیرقانونی و الکل و عوارض مربوط به آن در طول همه گیری COVID-19 در سال 2020

"مقاله‌ی پیشرو اولین پژوهش جهانی در حوزه‌ی همه‌گیری کووید 19 و مصرف مواد و تغییرات آن است که  با مشارکت 177 متخصص و سیاست گذار طب اعتیاد از 77 کشور جهان انجام گرفته است. اکثریت شرکت‌کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که در کشورهای خود، افراد مبتلا به سو‌مصرف مواد به طور جدی تحت‌تأثیر شرایط ناشی از کووید 19 قرار گرفته‌اند. آنها عمدتاً معتقد بودند که قیمت الکل و مواد مخدر در کشورهایشان در هنگام شیوع همه‌گیری کووید 19 افزایش یافته است و دسترسی به مواد مشکل‌تر شده است. با این وجود شرکت‌کنندگان گزارش دادند که الگوی مصرف الکل و مواد در اکثر کشورها روندی افزایشی داشته است. در قسمت انتهایی این مقاله، پیشنهاداتی کاربردی برای کنترل آسیب‌های ناشی از این تغییرات ارائه شده است."

دیگر مقالات: