بررسی مقاله"تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، به عنوان سنجش خروجی در کارآزمایی بالینی"

یکی از پرسش‌های رایج در میان علاقمندان و پژوهشگران جوان حوزه‌ی مطالعات مغز این است که اگر بخواهند در مطالعات خودشان ازfMRI استفاده کنند، از کجا باید شروع کنند؟ در پاسخ به این پرسش خوب است در ابتدا تعیین کنیم که فایده‌ی استفاده از fMRI در مطالعات چیست و در واقع با نگاهی کاربردی در جهت پاسخ‌دادن به این پرسش قدم برداریم.
در همین راستا، مقاله‌ای با عنوان «fMRI as an outcome measure in clinical trials» در مجله Brain and Behavior با 2.2:Imapact Factorمنتشر گردیده که با بررسی 2026 پژوهش انجام شده در این حوزه سعی کرده تا به پرسش مطرح شده ابتدایی پاسخ دهد و همچنین مشخص کند که چگونه می توان از fMRI به عنوان ابزاری در جهت سنجش اثربخشی یک مداخله استفاده کرد.
 برای آشنایی بیشتر و توضیحات جامع‌تر در خصوص این پژوهش، می‌توانید ویدئوی زیر را با توضیحات دکتر حامد اختیاری مشاهده نمایید.

 

 

این مقاله شامل فایل میباشد.

برای مشاهده ابتدا وارد شوید.

دیگر مقالات: