بررسی ترکیب روش‌های تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

توضیحات دکتر پیمان قبادی ازبری در مورد مقاله:《بررسی ترکیب روش‌های تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی》
منتشر شده در:

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Impact Factor: 5.06

            
پژوهش مذکور در قالب یک مرور سیستماتیک و با هدف"هماهنگ‌سازی فضای پارامتر‌های روش‌شناسی حوزه تحریک الکتریکی و تصویر‌برداری مغزی با قابلیت تکرار در مطالعات آینده"، به بررسی ۱۳۸ تحقیق در این حوزه پرداخته است. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از امکانات موجود در این فضا، ضمن تعریف مطالعات آینده، مخاطبان را با مشکلات احتمالی آشنا نماید.

 

 

این مقاله شامل فایل میباشد.

برای مشاهده ابتدا وارد شوید.

دیگر مقالات: