معرفی یک مقاله در زمینه تصویربرداری مغزی و تعدیل عصبی

شواهد همگرا درباره قشر پیش‌پیشانی قطبی به عنوان هدف جهت تعدیل عصبی برای درمان اعتیاد- American Journal of Psychiatry, 2023

در این مطالعه محققان به جمع‌آوری شواهدی پرداخته‌اند که نشان می‌دهد قشر پیش پیشانی قطبی مغز (با نام علمی frontopolar) می‌تواند هدف اصلی برای درمان‌های جدید در تعدیل عصبی در زمینه اعتیاد باشد.

این یافته‌ها حاصل تجمیع داده‌ها و شواهد از چهار حوزه متفاوت است که شامل بررسی تغییرات رفتاری ناشی از ضایعه‌های مغزی در افراد معتاد، تغییر در فعالیت‌های مغزی در پاسخ به محرک‌های مرتبط با نشانه‌های مواد، اثربخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغناطیسی، و نتایج حاصل از مدل‌سازی‌های تحریک الکتریکی متداول در درمان اعتیاد می‌باشد. این یافته‌ها امکان می‌دهند تا مداخلات درمانی، به ویژه روش‌های تحریک غیرتهاجمی، به طور موثرتری بر این ناحیه خاص از مغز هدایت شوند. این تحقیقات نه تنها درک ما از مکانیزم‌های مغزی مرتبط با اعتیاد را بهبود بخشیده، بلکه مسیری جدید برای توسعه درمان‌های موثرتر و هدفمندتر را نیز نشان می‌دهد.

این مطالعه که در مجله بسیار معتبر American Journal of Psychiatry  با ضریب تاثیر IF = 17.7 چاپ شده در تعامل بین سه آزمایشگاه اصلی حامد اختیاری از دانشگاه مینه سوتا؛ مایکل فاکس از دانشگاه هاروارد و کالین هنلون از دانشگاه ویک فارست صورت گرفته است.

نویسنده اول این مقاله غزاله سلیمانی فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که هم‌اکنون در حال گذراندن دوره پسادکتری خود در آزمایشگاه حامد اختیاری در دانشگاه مینه‌سوتا می‌باشد.

چناچه مایل به شنیدن مسیر علمی چاپ و نشر این مقاله هستید، دکتر اختیاری طی یک سخنرانی در جمع دانشجویان در مورد گام‌های پیموده شده، خلاقیت‌ها و کنجکاوی‌های علمی که نهایتا منجر به چاپ این مقاله شده است، صحبت کرده‌اند.

جهت دسترسی به فایل سخنرانی کلیک کنید.
 

این مقاله شامل فایل میباشد.

برای مشاهده ابتدا وارد شوید.

دیگر مقالات: