بررسی مقاله "توانمندسازی عصبی-شناختی برای درمان اعتیاد"

بررسی مقاله  توانمند سازی عصبی-شناختی برای درمان اعتیاد؛

  

 

این مقاله اصطلاحاً یک « study protocol» یا پروتکل مطالعه است که در مورد پروژه ای به نام «NEAT»  ارائه شده است. در این مقاله سعی شده تا در مورد جزئیات علمی و اجرایی یک مداخله شناختی طراحی شده برای افراد با اختلال سوء مصرف مواد، توضیح داده شود. جهت دسترسی به لینک این مقاله، اینجا ،کلیک نمایید.

 

 

 

دیگر مقالات: