شماره تماس: 02128421836

حمایت از پویش آگاهی از مغز

اطلاعات پرداخت

نیکوکاران علاقه‌مند به همراهی در این حرکت فرهنگی-اجتماعی و آموزشی می‌توانند کمک‌های مادی خود را برای توسعه‌ی «صندوق پویش آگاهی از مغز» از طریق درگاه بانکی زیر واریز نمایند. باشگاه مغز با ایجاد بستری مناسب در فضای سایت آکادمی، تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده را به صورت شفاف و مشخص، با قید میزان و تاریخ دقیق واریز یا انتقال، در اختیار عموم قرار داده است.