حمایت از پویش آگاهی از مغز

اطلاعات پرداخت

نیکوکاران علاقه‌مند به همراهی در این حرکت فرهنگی-اجتماعی و آموزشی می‌توانند کمک‌های مادی خود را برای توسعه‌ی «صندوق پویش آگاهی از مغز» از طریق درگاه بانکی زیر واریز نمایند. باشگاه مغز با ایجاد بستری مناسب در فضای سایت آکادمی، تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده را به صورت شفاف و مشخص، با قید میزان و تاریخ دقیق واریز یا انتقال، در اختیار عموم قرار داده است.