مبانی علوم اعصاب شناختی مقدماتی

دوره‌ی مقدماتی

حامد اختیاری مشاهده پروفایل

علوم‌اعصاب‌شناختی به مطالعه همبسته‌های عصبی کارکردهای شناختی انسان می‌پردازد و نقشی زیربنایی در علوم‌شناختی به عنوان یکی از دانش‌های نوین دارد. علوم و فناوری‌های شناختی در  دهه‌های اخیر، به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای مورد توجه اساتید مختلف علوم پایه، پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و علوم انسانی قرار گرفته است. درس علوم‌اعصاب‌شناختی در اغلب رشته‌های زیر مجموعه علوم و فناوری‌های شناختی یکی از دروس اصلی به حساب می‌آید.
این دوره بر مبنای کتاب (علوم اعصاب شناختی) تألیف «برنارد بارس» و «نیکول گیج» که با ترجمه دکتر «کمال خرازی» و از سوی «انتشارات سمت» منتشر گردیده، تدریس شده است.
این دوره با مقدمه‌ای بر سیستم عصبی و روش‌های مطالعاتی آن، سعی کرده تا چارچوبی کارکردی را برای مطالعه سیستم شناختی انسان ارائه نماید و همراه آن به مطالعه موضوعات متعددی مانند توجّه، حافظه، خواب بپردازد.
این دوره می‌تواند برای علاقمندان حوزه مطالعات مغز مفید باشد و مسیر مناسبی جهت مطالعات آینده را در اختیار قرار دهد.
در پایان این دوره می‌توانید دیدی جامع از سیستم عصبی و عملکردهای شناختی آن، روش های مطالعه و نحوه کارکرد آن داشته باشید.

سرفصل‌ها و جلسات دوره:
جلسه اول (کلیّات)
1 - مقدمه
2 - خودمهاری
3 - مصرف انرژی
4 - جایگاه ایران در حوزه علوم شناختی
5 - آشنایی با کتب درسی و مولفین آن
6 - تاریخچه علم اعصاب شناختی
7 - ساختار مغز
8 - تصویربرداری از مغز
9 - ابعاد مکانی در مغز
10 - ابعاد زمانی در مغز
11 - مدلهای شناختی( واقعیت یا مجاز)
12 - پردازشهای شناختی(هشیار و ناهشیار)
13 - عملکرد مغز(فراگیر یا ناحیه ای)
14 - معرفی مدل ریزش پل برای آسیب مغزی
15 - جمع بندی
جلسه دوم (عملکرد شناختی در یک چارچوب کاربردی)
1 - واژگان کلیدی
2 - یک چارچوب کاربردی
3 - توجه
4 - آزمون استروپ
5 - گفتار درونی-تصویرسازی ذهنی
6 - تست تکرار
7 - نمونه مطالعه تصویر برداری مغزی
8 - حافظه درازمدت
9 - خروجی
10 - زبان پریشی
11 - انعطاف پذیری مغزی
12 - نکات مهم
13 - مهاررفتاری
14 - ظرفیت فرایندهای شناختی (محدود یا نامحدود)
جلسه سوم (سلول عصبی)
1 - ساختار سلول عصبی
2 - پیام عصبی
3 - تحریک مغز توسط الکترودهای عمیق
4 - پیوندگاه
5 - نکات
6 - گیرنده های حسی
7 - یک مدار بازتابی ساده
8 - ستونهای قشر مخ
9 - تعاملات نورونها
10 - آرایه عصبی
11 - پردازش نزولی (انتظار محور)
12 - سوأل
13 - نوسان
14 - کسب اطلاعات نوسانی از مغز
جلسه چهارم (مغز)
1 - مقدمه
2 - ساختار مغز در موجودات زنده
3 - ساختار مغز در نخستیها
4 - اعصاب مغز
5 - اعصاب حرکتی
6 - مغز
7 - زوال عقل (دیمنشیا)
8 - قشر مخ
9 - نظریه
10 - قشر جزیره ای
11 - روشهای رویت نواحی عمقی مغز
12 - فعالان حوزه علوم اعصاب شناختی
13 - پایه مغز
14 - هسته های قاعده ای
جلسه پنجم (تصویربرداری مغزی)
1 - تصویر برداری مغز
2 - روش های تصویر برداری
3 - EEG
4 - Power Spectrum
5 - ERP
6 - ME
7 - FMRI
8 - پردازش مغز هنگام عملیات بیولوژیک
9 - روش پارامتریک
10 - پردازش مغز هنگام استراحت
11 - Networks
12 - مرگ مغزی
13 - نکته پایانی
جلسه ششم (روش های نقشه برداری مغز)
1 - تحریک مغزی
2 - روش های تحریک مغزی
3 - تحریک الکترومغناطیسی
4 - کاربردهای تحریک مغزی
5 - تحریک الکتریکی
6 - تصویر برداری ساختاری و عملکردی
7 - تقسیم بندی مغز
8 - روش های ساختاری
9 - DTI
10 - Talairach
11 - پایگاه داده Brede
12 - معرفی پروژه مغز انسان
13 - پژوهش در مغز
جلسه هفتم (تصمیمات، اهداف و مقدمات)
1 - گزارش موردی
2 - Gambling Task
3 - نشانه بدنی
4 - تصمیم گیری در شرایط خطر
5 - چند سوال
6 - طبقه بندی PFC
7 - حجم PFC
8 - فریب دادن
9 - افزایش قشر جلویی مغز
10 - حافظه آینده
11 - روش های تصویر برداری
12 - حافظه کاری
13 - ارتباطات
14 - مفاهیم
15 - آسیب پذیری بالایی
16 - آسیب پذیری پایینی
17 - اصول سازماندهی قطعات پیشانی
جلسه هشتم (هنر دیدن)
1 - مقدمه
2 - بازنمایی
3 - بازنمایی در مغز
4 - فشرده سازی در مغز
5 - شبکه هرمان
6 - اطلاعات خروجی
7 - تغییرات باز نمایی
8 - سیستم بینایی
9 - Dorsal - Ventral
10 - ثبت fMRI
11 - Fusiform Face Area
12 - اختلالات
13 - اطلاعات
14 - چند نکته
15 - نمونه تست
16 - تمرین در منزل
جلسه نهم (یادگیری و حافظه)
1 - مقدمه
2 - آزمون یادگیری - شنوایی
3 - به یاد آوردن
4 - آزمون ROCF
5 - ذخیره اطلاعات
6 - HM
7 - انواع حافظه
8 - معرفی یک چارچوب کاربردی
9 - مدل موسکوویچ
10 - MTL
11 - سوال
12 - KF
جلسه دهم (تفکّر)
1 - تست برج لندن
2 - عقلانیت محدود
3 - نقش انتقال دهنده های عصبی
4 - راهکارهای اکتشافی
5 - آشنایی با گرد گیگنزر
6 - محدودیت حافظه
7 - Chunking
8 - سیستم نماد ادراکی
9 - نوک زبانی
10 - تاثیر یادگیری در ساختار و عملکرد مغز
11 - پرسش و پاسخ
12 - پرسش و پاسخ
جلسه یازدهم (شناخت اجتماعی)
1 - رتبه بندی اجتماعی در میمون ها
2 - رفتار اجتماعی
3 - نظریه کوهن
4 - Gaze
5 - Mentalizing
6 - چشم ها
7 - SAM -TOMM
8 - توجه اشتراکی
9 - بارون کوهن
10 - TOMM در کودکان
11 - ارتباط عصبی شناختی اجتماعی
12 - Prespective Taking
13 - تجزیه و تحلیل نظری
جلسه دوازدهم (شناخت اجتماعی با تأکید بر هیجانات)
1 - مفاهیم پایه
2 - مقایسه هیجان و خلق
3 - انواع هیجانات
4 - پدیده پهلو گرفتن
5 - ابعاد مختلف هیجان
6 - معرفی یک مدل
7 - وضعیت هیجانی
8 - Amygdala
9 - نکات
10 - اختلال شخصیتی مرزی
جلسه سیزدهم (رشد کردن)
1 - تکنیک های تصویر برداری عصبی
2 - نکات مهم در حوزه علوم اعصاب شناختی
3 - طبیعت در مقایسه با تربیت
4 - معرفی یک مدل
5 - تشکیل مغز
6 - تشکیل معماری عصبی
7 - مدل Rakic
8 - تکامل مغز
9 - چند سوال
10 - ضریب هوشی
11 - کودک هنگام تولد
12 - بررسی یک نوع مطالعه MRI
13 - نقش EEG در فهم زبان
14 - TP
15 - توجه و حافظه کاری
16 - صدمات مغزی در نوزادان
جلسه چهاردهم (مغز هشیار است)
1 - سطح هوشیاری
2 - مروری بر EEG
3 - Power Spectrum
4 - تفاوت EEG و ERP
5 - توزیع فرکانس
6 - همزمانی
7 - اشکال EEG
8 - مسیر های کورتکس
9 - حرف زدن
10 - اتصالات مغز
11 - موج حامل
12 - وضعیت نورون ها
13 - خواب دیدن
14 - سیستم ها در خواب
15 - کارکرد خواب دیدن
16 - نمایش نواحی مغزی
17 - Ponto
18 - Default Network
19 - نتیجه گیری
مشخصات
مدرس‌:
حامد اختیاری
نوع رویداد:
آفلاین
مدت زمان:
21ساعت
گواهی:
دارد
گروه مخاطب:
18+
تعداد جلسات:
14 جلسه
برای دریافت گواهی پذیرفته‌شدن در آزمون‌ها الزامی است.
رایگان
ثبت‌نام

ضمانت پرداخت امن

نظرات (3 نظر)
ثبت نظر
زهرا 1401/02/25 - 09:06
دانشجوی دوره
این دوره با تدریس شیوای دکتر اختیاری یادگیری را به نحو موثری آسان می کند. ممنون از باشگاه مغز برای تدارک این دوره.
علیرضا 1401/02/26 - 10:47
دانشجوی دوره
کسانی می توانند سخت ترین مسایل وموضوعات را به راحتی , دلچسب وزیبا ارا یه دهند که خود زیبایی آن موضوعات را درک کرده باشند . دکتر اختباری اینگونه است .
علیرضا 1401/02/26 - 10:47
دانشجوی دوره
با سلام , چون تازه عضو باشگاه شدم , با یعضی از مطالب آشنا نیستم 1- دوره ها قبلن برگزار شد واشاره ای به تجدید دوره نشده 2- صدا در بعضی از بخش ها خوب ضبط نشده مثلن ساختمان سلول 3- بخش هایی که به رنگ سباه است باز نمیشه 4- تکلیف ها در دسترس نیست باتشکر فراوان
دوره های دیگر: