روش‌های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی)

ابزارهای مطالعه و مداخله درمغز انسان

حامد اختیاری مشاهده پروفایل

آشنایی با دوره:

رشد علوم و فناوری‌های شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر‌برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روش‌های دیگر نقشه‌برداری از مغز با استفاده از جریان‌های الکتریکی یا امواج الکترومغناطیسی، انواع روش‌های تحریک مغزی و همچنین فناوری‌های تغییر و بازتوانی شناختی مجموعاً در قالب "ابزارهای مطالعه و مداخله درمغز انسان" قابل جمع بندی هستند.
دکتر حامد اختیاری در طی دو ترم مجموعه این ابزارها را با دیدگاه کاربردی ابتدا معرفی نموده و سپس به جزئیات فنی و بالینی آنها پرداخته است. این مجموعه کلاس‌ها شامل دو دوره مقدماتی و تکمیلی می باشد که دوره تکمیلی آن در 23 جلسه (12 جلسه مقدماتی و 11 جلسه پیشرفته) ارائه شده است.
مشاهده این کلاس‌ها برای تمامی علاقه‌مندان آشنایی با مغز انسان و همچنین دانشجویان رشته‌های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، روانشناسی، پزشکی و روانپزشکی پیشنهاد می‌گردد. امید است این دو دوره آموزشی، به گسترش دانش علوم و فناوری‌های شناختی در دانشگاه‌های ایران کمک نماید.

سرفصل‌ها و جلسات دوره:
جلسه اول، مبانی تصویر برداری مغزی کاربردی
1 - مقدمه
2 - مروری بر یک مقاله
3 - روشهای علوم اعصاب شناختی
4 - مراحل مطالعه 1-fMRI
5 - مراحل مطالعه 2-fMRI
6 - کاربردهای fMRI-1
7 - کاربردهایfMRI- 2
8 - کاربردهای fMRI-3
9 - آینده fMRI-1
10 - آینده fMRI-2
جلسه دوم، طراحی آزمایشگاهی برای تصویربرداری عملکردی -1
1 - عملکرد شناختی مورد هدف
2 - فرضیه
3 - طراحی مراحل مطالعه fMRI
4 - لایه های حوزه شناختی زبان
5 - بررسی یک مطالعه طراحی
6 - Conjunction Design
7 - طراحی پارامتریک
8 - نکات
9 - آگاهی از تغییر فعالیت مغزی
جلسه سوم، طراحی آزمایشگاهی برای تصویربرداری عملکردی -1
1 - Conjunction Design
2 - تعامل عملکردهای شناختی
3 - Factorial Design
4 - Multi Block Design
5 - دستورالعمل های عمومی
6 - طراحی مرتبط با اتفاق
7 - انواع روشهای مرتبط با اتفاق
8 - بررسی سه مورد طراحی مرتبط با اتفاق
9 - طراحی مختلط
جلسه چهارم، تصویر برداری ساختاری و عملکردی
1 - تصویر برداری ساختاری و عملکردی
2 - اصول اساسی MRI
3 - TE & TR
4 - از بین رفتن سیگنال
5 - TE & T2
6 - انواع پروتکل های MRI
7 - مفاهیم اولیه
8 - ثبت
9 - سیستم مختصات Talairach
10 - سیگنال های fMRI
11 - ویژگیهای سیگنال fMRI
12 - سیگنال های حقیقی
13 - تفاضل شناختی
جلسه پنجم، مبانی بیولوژیک و شناختی سیگنال های fMRI
1 - مقدمه
2 - Functional MRI
3 - منشاء دیتای fMRI چیست؟
4 - پروتکل BOLD
5 - HRF
6 - تأثیرات BOLD
7 - مراحل آزمایش fMRI- ساختاری
8 - مراحل آزمایش fMRI- عملکردی
9 - نقشه آماری
10 - مدل GLM
11 - منشاء شناختی دیتای fMRI
12 - Block Design
13 - طراحی مرتبط با اتفاق
14 - آنالیز ملودیک
جلسه ششم، مدولاسیون ارادی فعالیت مغزی
1 - مدولاسیون ارادی فعالیت مغزی
2 - Motor Imagery- Spatial Imagery
3 - مسیرآنالیز دیتای fMRI
4 - جداسازی
5 - توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-1
6 - توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-2
7 - توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-3
8 - اصول اتصال
9 - Task Based fMRI
10 - انواع اتصال
11 - Resting State Network
جلسه هفتم، تصویربرداری مغزی عملکردی؛ کاربردها و امیدها
1 - مقدمه
2 - کارکرد نقشه برداری در مطالعات fMRI
3 - گزارشی از آمار اعتیاد در دنیا
4 - بیماری اعتیاد چیست؟
5 - fMRI در افراد مبتلا به ولع مصرف مواد مخدر
6 - انواع مطالعات در معتادین با استفاده از fMRI
7 - اثر پرهیز بر ولع
8 - برآورد خروجی درمان
9 - مدل ما چیست؟
10 - مدلهایی برای توصیف پدیده ولع
11 - Default Network
جلسه هشتم، تصویربرداری مغزی در دنیای واقعی
1 - مقدمه
2 - اعتیاد
3 - مفهوم اعتیاد به مواد مخدر
4 - طراحی مطالعه fMRI در ولع به مواد مخدر
5 - نظارت برخروجیهای درمانی
6 - مقایسه افراد پرهیز مدار- متادون و نرمال
7 - پیشگویی خروجی درمان
8 - Connectivity Analysis
9 - چگونگی مدیریت ولع به مواد
10 - تخریب
11 - نتیجه گیری
جلسه نهم، نقشه برداری عملکردی مغز برای مداخلات شناختی
1 - مقدمه ای بر مداخلات شناختی
2 - عملکردهای شناختی در مطالعات fMRI
3 - نقشه برداری واکنش نشانه
4 - تفکیک عملکردهای شناختی
5 - انواع مطالعات fMRI
6 - Networks Models در تصویربرداری مغزی
7 - معرفی سایر Network ها
8 - مدل مداخله
9 - جمع بندی
جلسه دهم، مبانی MRI ؛ شیمیایی و ساختاری
1 - مقدمه
2 - MRI ساختاری
3 - تقسیم بندی بافت
4 - حجم سنجی
5 - VBM
6 - ضخامت کورتکس
7 - 1-MRS
8 - 2-MRS
9 - 3-MRS
10 - 4-MRS
11 - سوأل
جلسه یازدهم، مبانی تصویربرداری از ماده سفید مغز
1 - مقدمه
2 - ماده سفید مغز
3 - عکسبرداری از ماده سفید مغز
4 - DWI
5 - DTI
6 - انواع تصاویر گرفته شده
7 - Tractography
8 - چالش ها
9 - کاربردهای اساسی و کلینیکی
جلسه دوازدهم، آینده روشهای علوم اعصاب شناختی انسانی
1 - مقدمه
2 - پروژه BigBrain
3 - اطلس شناختی
4 - بانک های اطلاعاتی چند مدله
5 - ذخایر
6 - چگونگی استفاده از بانکهای اطلاعاتی
7 - مداخله
8 - علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم- 1
9 - علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم-2
جلسه سیزدهم، مبانی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای (TMS)
1 - انواع تحریک مغزی
2 - تاریخچه
3 - اصول TMS
4 - انواع TMS
5 - مفهوم Phosphene
6 - rTMS
7 - TMS در علوم شناختی
8 - rTMS در حوزه کلینیکال
9 - توالی های پالس TMS
جلسه چهاردهم، کاربرد TMS در علوم اعصاب شناختی
1 - مقدمه ای بر سطوح مغز
2 - روشهای تحقیقات مغزی
3 - روش تحریک مغزی
4 - مقدمه ای بر TMS
5 - ایجاد جریان الکتریکی شدید داخل سیم پیچ
6 - Single Pulse TSM
7 - تحریک پذیری مغز
8 - فسفین چیست؟
9 - Paired Pulse TSM
10 - Repeated Pulse TSM
11 - Nagative TSM
12 - کاربرد TMS در مطالعات شناختی
13 - کاربرد Lesion ها در مطالعات شناختی
14 - نتیجه گیری
جلسه پانزدهم، کاربرد TMS در علوم اعصاب بالینی
1 - انواع تحریک مغزی
2 - چگونگی انجام تحریک مغزی
3 - سیستم 10/20
4 - انتخاب شدت تحریک
5 - TMS Protocols
6 - Language Mapping
7 - مداخله کنترل
8 - Control Conditions
9 - rTMS درعملکرد بالینی
10 - کاربردهای درمانی rTMS
11 - مروری دوباره
12 - تأثیر بالینی TMS
13 - کاربردهای اخلاقی TMS
14 - چند مثال
15 - Teta Burst stimulation
16 - تعاریف
17 - دستورالعملهای ایمنی rTMS
جلسه شانزدهم، مبانی تحریک فراجمجمه ای( TES)
1 - روشهای علوم اعصاب شناختی
2 - انواع روشهای تحریک مغزی
3 - tDCS
4 - تأثیرات tDCS
5 - طراحی مطالعه
6 - طراحی مطالعه با 1-tDCS
7 - طراحی مطالعه با 2-tDCS
8 - طراحی مطالعه با 3-tDCS
9 - طراحی مطالعه با 4-tDCS
10 - چگونگی عملکرد تحریک الکتریکی در مغز
11 - مدلسازی مغز جهت بررسی tDCS
12 - اتصالات مغزی
13 - استفاده از tDCS به عنوان یک درمان
جلسه هفدهم، روش های TES (tDCS & tACS)
1 - روشهای علوم اعصاب شناختی
2 - مقدمه ای بر tDCS
3 - NIBS
4 - تنظیمات tDCS
5 - پیکر بندی tDCS
6 - چگونه tDCS کار می‌کند؟
7 - گلوتامات
8 - مدل های کامپیوتری مغز
9 - نقش tDCS در درمان
10 - انواع مونتاژ
11 - مطالعات TES
جلسه هیجدهم، مبانی طیف نگاری مادون قرمز نزدیک کارکردی
1 - مقدمه
2 - Spectroscopy
3 - کاربردهای NIRS
4 - بررسی یک مطالعه با fNIRS
5 - انواع تکنیکهای fNIRS
6 - fNIRS
7 - مقایسه fMRI و fNIRS
8 - نرم افزار وسخت افزار fNIRS
9 - کاربرهای fNIRS
جلسه نوزدهم، مبانی مغز نگاشت و نوروفیدبک
1 - EEG
2 - منشاء EEG
3 - تجزیه و تحلیل فرکانس
4 - Powerspectrum
5 - Synchrony
6 - امواج تتا به عنوان حامل
7 - ERP
8 - Neurofeedback
9 - انواع پروتکل های نوروفیدبک
جلسه بیستم، پتانسیل پس رویدادی برای طب اعتیاد
1 - مقدمه ای بر کاربرد ERP
2 - EEG
3 - آنالیز فرکانس
4 - Power Spectrum
5 - همزمانی
6 - ERP
7 - ERP به عنوان ابزار درمان
8 - الگو سنجش شناختی
9 - ERP Task
10 - Executive Control
جلسه بیست و یکم، فناوری بازتوانی شناختی با تاکید بر اختلالات اعتیادی
1 - مقدمه
2 - تغییرات ساختاری مغز
3 - مدل لوب آهیانه
4 - مقدمه ای بر فناوری بازتوانی شناختی
5 - درمان اعتیاد در ایران
6 - آسیبهای مغزی مرتبط با مصرف مواد
7 - مکانیسم DRBD (1)
8 - مکانیسم DRBD (2)
9 - چگونگی تشخیص DRBD
10 - ابزارهای شناختی
11 - چگونگی آموزش بیماران (1)
12 - چگونگی آموزش بیماران (2)
13 - بازتوانی شناختی چگونه اتفاق می افتد؟
14 - سوأل
15 - ناحیه جانبی- طرفی قشر جلویی پیشانی
16 - تمارین تقویتی DLPFC
17 - 10 قانون برای تقویت مغز
18 - شواهد بازتوانی های شناختی
19 - Insula
20 - جمع بندی
جلسه بیست و دوم، ارزیابی های شناختی؛ عملکردهای اجرایی و توجه
1 - مقدمه
2 - تعداد عملکردهای شناختی
3 - یک چارچوب کاربردی
4 - بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی
5 - مدل بدلی
6 - سامانه اجرایی مرکزی
7 - آزمون فراخنای ارقام رو به جلو
8 - اطلاعات اصلی
9 - آزمون فراخنای ارقام رو به عقب
10 - آزمون توالی حروف و ارقام
11 - آزمون جایگزینی تعداد و نمادها
12 - آزمون ساخت دنباله (1) و (2)
13 - آزمون سیالی-کلامی
14 - آزمون استروپ
15 - مثالی از آزمون استروپ
جلسه بیست و سوم، ارزیابی شناختی؛ حافظه
1 - مقدمه
2 - مقدمه ای بر ابزارهای سنجش شناختی
3 - مروری بر مطالب گذشته
4 - ALVT (1)
5 - ALVT (2)
6 - نمایش نمرات ALVT به صورت نمودار
7 - ALVT (3)
8 - مثال
9 - بازشناسی
10 - تمرین
11 - شکل پیچیده آزمون ری استریخ
12 - جمع بندی
مشخصات دوره
مدرس‌:
حامد اختیاری
نوع دوره:
آفلاین
مدت زمان:
27 ساعت
پیش نیاز:
ندارد
گواهی:
ندارد
گروه مخاطب:
دانشجویان و علاقمندان شناختی
تعداد جلسات:
23 جلسه
رایگان
ثبت نام

ضمانت پرداخت امن

اولین نفری باشید که درباره‌ی این مطلب نظر می‌دهید.
ثبت نظر