مسیرهای یادگیری

مدرک رسمی باشگاه مغز

Brain Technology Diploma

تعداد دوره‌ها: 6 دوره 110 ساعت آموزش

گسترش دانش در حوزه علوم‌شناختی و به تبع آن پیش‌رفت‌های مرتبط با حوزه تکنولوژی مغزی باعث پدیدآمدن افق‌هایی تازه در حوزه مداخلات مرتبط با علوم‌رفتاری شده‌است. در طی این مسیر یادگیری سعی شده‌است تا آنچه مورد نیاز علاقمندان این حوزه است، فراهم گردد.
در طی این مسیر یاد می گیریم عملکردهای مغزی به چه صورت کار می کنند، اصول تصویربرداری مغز و تحریک الکتریکی آن به چه صورت هستند، و روش های ارزیابی و مداخله در علوم اعصاب شناختی چگونه اند.
در طی این مسیرمخاطبین ما ، دانشجویان علوم رفتاری، پزشکی، توانبخشی و دیگر علاقه مندان هستند.
پس از کامل کردن مسیر، قادریم تا فهمی جامع از نحوه ی عملکردهای مغزی ، مبانی تصویر برداری مغزی، روش های تحریکی آن و نحوه مداخله و ارزیابی در علوم اعصاب شناختی، داشته باشیم.

دوره‌ها

1

21ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی مقدماتی

مدرس: حامد اختیاری دوره‌ی مقدماتی

2

28ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی پیشرفته

مدرس: حامد اختیاری آموزش کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی تألیف بارس و گیج به زبان انگلیسی

3

13ساعت

روش‌های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره مقدماتی)

مدرس: حامد اختیاری ابزارهای مطالعه و مداخله در مغز انسان

4

27 ساعت

روش‌های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی)

مدرس: حامد اختیاری ابزارهای مطالعه و مداخله درمغز انسان

5

14 ساعت

کارگاه تصویر‌برداری مغزی (ساختاری و عملکردی)

مدرس: حامد اختیاری اصول تصویربرداری مغزی

6

7 ساعت

کارگاه تحریک الکتریکی مغز

مدرس: حامد اختیاری فناوری‌های مداخله‌ای در عملکرد مغز