مسیرهای یادگیری

چشم انداز آکادمی باشگاه مغز در راستای گسترش آگاهی و دانش در حوزه مغز، برای همه مردم است. در راستای این هدف استفاده از ظرفیت همکاری تمام علاقمندان به این حوزه مطلوب است. بر این اساس، ایجاد شرایطی در جهت رسیدن به دانش تکمیلی و مورد قبول هر حوزه، برای علاقمندانی که فارغ از دریافت مدرک هر دوره، به دنبال یافتن دوره‌های متناسب با اهداف خود در مسیر تخصصی شدن دانششان هستند، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. تعریف سه مسیر یادگیری مطابق با لیست عناوین طرح‌شده، در آکادمی باشگاه مغز در همین راستا صورت گرفته‌است؛ بر طبق مسیرهای مشخص‌شده علاقمندان می‌توانند دوره‌های خود را به صورت هدفمند انتخاب نموده و پس از گذراندن هر کدام و دریافت مدارک لازم، در صورت تمایل برای همکاری علمی با آکادمی باشگاه مغز اقدام نمایند.
علاقمندان می‌توانند بنا بر علاقمندی خود، دوره‌های متناسب با هر یک از مسیرهای یادگیری را بگذرانند و در انتهای هر مسیر یادگیری با گذراندن آزمون مرتبط، مدرک مربوط به هر مسیر یادگیری را دریافت نمایند، به جمع دانش‌آموختگان آکادمی باشگاه مغز بپیوندند و از مزایای آن بهره‌مند گردند.