تمرینات آموزشی شناختی و توان‌بخشی برای درمان‌های اعتیاد

اولین و مهم‌ترين گام براي تغيير يا اصلاح يك عادت رفتاری مثل: پرخوری، استفاده افراطی از تلفن‌همراه يا شبكه‌های اجتماعی، كشيدن سيگار، مصرف الكل و ...، افزايش شناخت نسبت به مغز، ساختار و عوامل موثر بر عملكردهاي مغزيست. دكتر "حامد اختياري" در مجموعه كارگاه سه ساعته‌ی خود در جمع گروهی از درمانگران و مسئولين مراكز درمانی نيوزيلند، با اشاره به اهميت شناخت مغز و عملكردهای آن به عنوان نقطه‌ي مغفول آموزشی در دوره‌های درمانی بازتوانی اعتياد و رفتارهای اعتيادی، به معرفی پروژه های علمی و پكيج های طراحی شده بر پايه "فراشناخت" و "تمرين های فعالساز مغزی" پرداخته و ما را با افق های جديد پيش رو در حوزه "بازتوانی مغزی" آشنا می‌سازند.

دیگر ویدئوها: