آداب مرشدی در ساحت علم

«منتور»، «منتورینگ» و «منتورشیپ» به عنوان اصطلاحاتی تخصصی، از متون انگلیسی وارد دنیای مدیریت و کسب و کار شدند اما وسعت معنا و تأثیرگذاری عمیق در تمام حوزه‌های مرتبط با آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، دامنه‌ی کاربرد این اصطلاحات را به‌اندازه‌ای گسترش داده است که امروزه تقریباً همه‌ی ما دست کم یک‌بار این واژ‌ها را شنیده‌ایم. 
اما به تناسب وسعت استفاده از این اصطلاحات، یافتن ترجمه‌ای درست برای آن‌ها که بتواند با اصل و هدف این واژگان برابری کند کم دردسر نیست؛ واژگانی همچون: «مربی»، «مرشد»، «استاد»، «راهنما»، «رایزن»، «راهبر»، «هدایتگر» و … تلاش‌هایی هستند که افرادِ مختلف، به تناسب فعالیت مورد نظرشان مورد استفاده قرار داده‌اند اما به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام قادر به پوشش کامل معنایی این اصطلاحات نیستند. 
یافتن ترجمه‌ای درست آن‌جا اهمیت می‌یابد که «دانشگاه» و «اساتید دانشگاهی» به عنوان پایه‌های اصلی هدایتگر علم، به دنبال تعریف و تدوین قوانین و مسیرهایی برای این اصطلاحات و جایگاه‌های تحت پوشش آن‌ها هستند.
در این ویدئو، دکتر «حامد اختیاری» در نشستی صمیمانه‌، از تجارب چندین ساله‌‌‌ی منتورینگ و‌ منتور بودن در جایگاه‌های مختلف علمی، در داخل و خارج از کشور سخن می‌گوید و با اساتید دانشکده علوم شناختی درخصوص «آداب مرشدی در ساحت علم» به بحث و تبادل نظر می‌نشیند.
مشاهده این ویدئو به تمام اساتید، مربیان، تأثیرگذاران و علاقه‌مندان علم و آموزش علمی توصیه می‌شود.

دیگر ویدئوها: