پانزدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد

«پنل تکنولوژیهای کاربردی در اعتیاد» که درپانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد برگزار گردید، به بررسی آخرین پژوهش ها و دستاوردها در حوزه مطالعات اعتیاد پرداخته است. در این پنل که با سخنرانی دکتر تارا رضاپور، دکتر خشایار نیکی ملکی، دکتر غزاله سلیمانی، مهران زارع بیدکی(دانشجوی پزشکی) و آرش خجسته زنوزی(دانشجوی پزشکی برگزار گردید. مداخلات مبتنی بر علوم اعصاب در درمان اعتیاد، درمان های دیجیتال در حوزه درمان اعتیاد، کاربرد تحریکهای غیرتهاجمی در درمان اعتیاد، تصویربرداری مغز به عنوان ابزاری در ارزیابی درمان اعتیاد و شکل گیری شبکه‌های میان خبره‌ای در بستر مجازی، بحث گردید.

 

  

دیگر ویدئوها: