درمان‌های تحریک مغزی؛ فردی‌سازی و بهبود کیفیت درمان‌های اعتیاد

هشتاد و چهارمین کنگره علمی در حوزه اعتیاد توسط انجمن «CPDD  «College on Problems of Drug Dependence برگزار  گردید. 

 این کنگره مهم‌ترین کنگره علمی حوزه اعتیاد در آمریکاست که با حضور نهادهای مختلف علمی  در این حوزه برگزار می‌گردد.

سمپوزیوم« استفاده از بایوتایپ‌های مغزی و رفتاری در جهت ارتقای نتایج درمانی در حوزه طب اعتیاد» با ریاست «حامد اختیاری» و  «اِمی جینز، ریاست CPDD » در این کنگره ارائه گردید.

دکتر حامد اختیاری در این کنگره سخنرانی خود را با عنوان« درمان‌های تحریک مغزی؛ فردی‌سازی و بهبود کیفیت درمان‌های اعتیاد» ارائه نمودند. 

دیگر ویدئوها: