تحریک مغزی غیر تهاجمی برای روان‌پزشکی و طب اعتیاد

وبینار بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در روان‌پزشکی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی توسط دانشگاه AIIMS Jodhpur هند برگزار شد.

👥 در این وبینار دکتر حامد اختیاری سخنرانی خود را با عنوان «تحریک مغزی غیرتهاجمی برای روان‌پزشکی و طب اعتیاد» ارائه دادند.

🔖📉 در این ارائه موضوعاتی مانند روش‌های غیرتهاجمی تحریک مغزی در درمان اعتیاد، ولع ناشی از نشانه، اهداف درمانی در تحریک غیرتهاجمی مغز در درمان اعتیاد بحث شده است.

 

دیگر ویدئوها: