همایش «مغز من و چالش‌های جهان نوین؛ بررسی تاب‌آوری و راه‌های بهبود آن»

همایش «مغز من و چالش‌های جهان نوین؛ بررسی تاب‌آوری و راه‌های بهبود آن»

این همایش با همت «آکادمی باشگاه مغز» و مشارکت «مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران» به صورت مجازی در بستر اسکای روم، با حضور بیش از 1300 دانشجو و سایر علاقه‌مندان در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 1402 برگزار شد.
دکتر حامد اختیاری، دکتر تارا رضاپور و دکتر وحیده کرباسی به بررسی و تبیین مسئله تاب‌آوری از دیدگاه‌های عصب‌شناسی و شناختی و راه‌های پرورش آن  پرداختند. 
در سخنرانی آقای حمید پیروی، دکتر فرهاد طارمیان و آقای پدرام سلطانی به بررسی مسئله تاب‌آوری و اهمیت آن در مسئله خودکشی و چرایی لزوم آموزش تاب‌آوری به دانشجویان پرداخته شد.

در ادمه ویدئوی سخنرانی هر یک از سخنرانان به تفکیک در دسترس است.

 

سخنرانی حامد اختیاری با موضوع: تاب‌آوری از دیدگاه عصب‌شناختی

 

سخنرانی حمید پیروی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع: تاب‌آوری و خودکشی

 

سخنرانی تارا رضاپور، روانشناس شناختی با موضوع: تاب‌آوری و رفتارهای پرخطر در نوجوانان

 

سخنرانی وحیده کرباسی، عصب‌شناس شناختی با موضوع: راه‌های پرورش تاب‌آوری

 

سخنرانی فرهاد طارمیان، روانشناس بالینی با موضوع: امید در تاریکی، اهمیت تاب‌آوری در خودکشی

 

سخنرانی پدرام سلطانی، دانشجوی پزشکی با موضوع: اهمیت آموزش تاب‌آوری به دانشجویان علوم پزشکی

 

دیگر ویدئوها: