چگونه تصویربرداری عصبی قادر به توسعه درمان‌های جدید برلی اعتیاد است؛ از استانداردهای FDA تا کاربردهای بالینی

چگونه تصویربرداری عصبی قادر به توسعه درمان‌های جدید برای اعتیاد است؛ از استانداردهای FDA تا کاربردهای بالینی 


85امین نشست سالانه مجمع پیشگیری از مشکلات وابستگی به مواد مخدر College On Problems of Drug Dependence (CPDD) در June 2023 در ایالت کلرادو امریکا برگزار شد.

این ویدئو شامل سخنرانی دکتر حامد اختیاری در این نشست است. در این سخنرانی به موارد زیر پرداخته شده است:

 • نشان‌گرهای زیستی در توسعه درمان
  FDA بهترین چارچوب
  اعتبار و صحت نشانگرهای زیستی
  شفافیت و تکرار پذیری آزمایش‌ها
  نشان‌گرهای زیستی در اعتیاد
  اهداف بهینه و فردی
  پتانسیل‌ برای مداخلات فردی

 

 

دیگر ویدئوها: