ماجرای چاپ یک مقاله در نشریه 2023 American journal of Psychioatry

قدم به قدم تا چاپ یک مقاله در یک نشریه معتبر

در این سخنرانی با قصه‌ای از جنس واقعیت از زبان دکتر اختیاری، در مورد گام‌های پیموده شده، خلاقیت‌ها و کنجکاوی‌های علمی که نهایتا منجر به چاپ یک مقاله در نشریه American journal of Psychioatry2023 شده است، همراه می‌شویم. 
این داستان که حاوی نکات مهم حرکت در یک مسیر علمی‌ست، همچنین بهانه‌ایست برای بررسی جدیدترین یافته‌ها در زمینه «تحریک مغزی مبتنی بر نقشه‌برداری مغزی» و در این سخنرانی به موارد زیر نیز پرداخته می‌شود:
اهمیت موقعیت برای کارهای تحریک مغزی
توجه به تفاوت‌های بین‌ فردی
نقشه‌برداری عملکردی و ساختاری بهترین راه برای طراحی مداخلات فردی سازی شده
همکاری و ایجاد ارتباطات بین‌المللی در عین حال انجام کارهای با کیفیت و عمیق در جایی که هستیم
لذت کنجکاوی علمی
عاشق شوید....

 هفتمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز- تیرماه  1402 

 

دیگر ویدئوها: