باهوش اما پراکنده؛ بررسی اختلالات توجه در دانش‌آموزان

راهکارهای تشخیصی کمبود توجه

راه‌کارهای آموزشی و تمرینی کمبود توجه

یکی از مشکلات عمده و اصلی که دانش‌آموزان با آن درگیر هستند، مسئله توجه و تمرکز است. دانش‌آموزانی را بخاطر بیاورید که نمی‌توانند روی فرایند تحصیلی خود متمرکز باشند، برای شروع کارها مشکل دارند، تکالیف خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و نمی‌توانند به پایان برسانند. اهمال‌کاری و تاخیر مدام در زندگی آن‌ها دیده می‌شود. این سخنرانی به بررسی چرایی این موضوع می‌پردازد.
مواردی که در سخنرانی مطرح شده است:
چگونه می‌توانیم یک ارزیابی از توجه انجام دهیم؟
چهره‌های مختلف کمبود توجه کدامند؟
چه عواملی در عملکرد توجه ما مؤثرند؟
چه مداخلاتی می‌توان در جهت بهبود توجه انجام داد؟

سخنرانی دکتر حامد اختیاری در سومین همایش علمی مشاوران تحصیلی- دی ماه 

 

 

دیگر ویدئوها: