چک لیست‌های روش‌شناختی در علوم اعصاب؛ پتانسیل‌ها و چالش‌ها

 یا حرف من یا هیچی!! ( My Way or the Highway)

چک لیست‌های گزارش روش‌شناختی برای ترویج شفافیت و تکرارپذیری در مطالعات مغز

سخنرانی دکتر حامد اختیاری با موضوع چک لیست‌های گزارش روش مطالعات برای ارتقای شفافیت و تکرار پذیری در مطالعات ذهن و مغز_ کنگره انجمن عصب روان دارو امریکا 2023 (ACNP)
این سخنرانی با طرح یک سؤال آغاز می‌شود.
یک چک لیست گزارش‌دهی توسط افراد اصلی علوم اعصاب منتشر شده است. هدف این چک لیست ارائه توصیه‌هایی جهت گزارش حداقل جزئیات روش‌شناسی برای ارائه دهندگان مقالات در زمینه یک رشته می‌باشد. به نظر شما انجمن عصب روان داروشناسی چه رویکردی را باید پیش‌رو بگیرد؟
1. تایید کند؟
2. نویسندگان را ملزوم به رعایت آن کند؟
3. باید در مورد چک لیست سکوت کند، اما از موارد ارسالی که پایبندی خود را به چک لیست A گزارش می دهند، حمایت کند.
4. بی‌طرف بماند
5. باید از استفاده از چک لیست برای ارتقای خلاقیت در این زمینه جلوگیری کند
سخنرانی با ارائه مطالعات انجام شده در این زمینه و تبیین این موضوع ادامه می‌یابد. همچنین بهترین شیوه‌ها برای توسعه چک لیست‌های روش‌شناختی در این سخنرانی مورد بحث قرار گرفته است. 
برای مشاهده سایر سخنرانی‌های دکتر اختیاری می‌توانید به کانال یوتیوب زیر مراجعه نمایید. 

 

 

 

دیگر ویدئوها: