زیست بهتر به عنوان یک مهارت قابل یادگیری

نقش علوم اعصاب در شادکامی و رضایت از زندگی، درس گفتاری برای تمامی مسئولین آموزشی و مشاوران تحصیلی. سخنرانی دکتر حامد اختیاری در دانشگاه تربیت مدرس/ دی ماه 1398.

 

دیگر ویدئوها: