«چگونه علوم اعصاب و نوروساینس می تواند به کنترل و مدیریت رفتار ما کمک کند؟»

به نظر مهم ترین آرزوی بشر هرچه باشد به نوعی با واژه‌ی «تغییر» همبستگی دارد. مجموعه «باشگاه مغز» سعی دارد در راستای توسعه‌ی آگاهی های حوزه مغز قدم بردارد، آگاهی هایی که می تواند سرچشمه‌ی تغییرکردن باشند. در طی سلسله جلساتی، دکتر حامد اختیاری سعی کرده اند تا یافته های علوم شناختی و علوم اعصاب را در اختیار عموم علاقمندان به این حوزه قرار دهند تا مقدمه ای باشد برای این آرزوی مهم بشری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر ویدئوها: