چگونه یک دانشمند شویم؟

سخنرانی حاضر توسط دکتر حامد اختیاری در دوازدهمین کنگره ی بین المللی دانش اعتیاد (شهریورماه 1397) در جمع عده ای از دانشجویان ارائه شده است و اطلاعاتی در اختیار آنان قرار می دهد درباره ی اینکه چگونه بتوانند در حوزه ی تغییر، دانشمندی تمام عیار شوند.

 

 

 

 

دیگر ویدئوها: