چگونگی استفاده از نقشه‌برداری مغزی در جهت بهبود مداخلات؛ ده قاعده‌ی پایه برای پژوهشگران جوان

استفاده از روش‌های نقشه‌برداری مغزی در راستای فهم عملکرد مغز و داشتن خروجی‌هایی مانند تصاویر MRI یا fMRI می‌تواند موضوعی هیجان‌انگیز برای پژوهشگران باشد اما این تمام ماجرا نیست. در همین خصوص، سخنرانی دکتر حامد اختیاری با عنوان «چگونگی اسفاده از نقشه‌برداری مغزی در جهت بهبود مداخلات؛ ده قاعده‌ی پایه برای پژوهشگران جوان» در پنجمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران، به همین موضوع پرداخته است. ایشان به پشتوانه‌ی تجارب حاصل از فعالیت های علمی خود در طی سالیان گذشته در این حوزه، به بیان ده قاعده‌ی پایه پرداخته‌اند که ضمن کمک به فهم بهتر عملکرد مغز بتوان در راستای طراحی مؤثرتر مداخلات شناختی گام برداشت. این سخنرانی می‌تواند راهنمای خوبی برای تمامی پژوهشگران جوان و علاقمند به این حوزه باشد.  

 

دیگر ویدئوها: