شماره تماس: 02128421836

انتشار نسخه انگلیسی کتاب «مهرتن، مغز هوشمند راز تندرستی»

به دنبال تجربه موفق کتاب و دوره‌های آموزشی «مهرتن»، نسخه انگلیسی این کتاب با عنوان:
 Brain Obesity: Neuroscience-Informed Methods از طریق سایت آمازون، در دسترس عموم قرار گرفت.
 
اگر در حال خواندن این مطلب هستید، به احتمال زیاد مثل خیلی از اطرافیانتان، رابطه‌ی پیچیده‌ای با خوردن دارید. ممکن است رژیم‌ها و ورزش‌های سخت را امتحان کرده باشید و باز به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده باشید. ممکن است علی‌رغم داشتن وزن ایده‌آل اشتغال ذهنی زیادی با غذا داشته باشید. شاید بخواهید در کل سبک زندگی سالم‌تری پیش بگیرید و در این راستا بخواهید رفتارهای خوردن خود را اصلاح کنید.
ما در دوره «مهرتن» یک شعار بسیار خوشمزه داریم. ما معتقدیم تغییر از جایی آغاز می‌شود که این جمله را بپذیریم:
«من یک چاق خوشحال، آگاه و متعهد به تغییر هستم»
این شعار سه مؤلفه‌ی اصلی دارد:
 وقتی می‌پذیرم که من هم اکنون یک چاق خوشحال هستم، یعنی حالت کنونی بدنم را همان‌طور که هست می‌پذیرم. این پذیرش به من کمک می‌کند تا وقتی می‌گویم که من خوشحال هستم، خودم را به خاطر وضع بدنم تحقیر نکنم.
 وقتی می‌گویم که من آگاه هستم، یعنی در حال یاد گرفتن عواملی هستم که روی اضافه‌وزن من اثر گذاشته‌اند.
 وقتی دربارۀ تعهد به تغییر صحبت می‌کنم، در واقع به خودم یادآوری می‌کنم که نسبت به خودم و بدنم متعهدم.  متعهدم تا با خوشحالی و آگاهی برای بهتر شدن سبک زندگی و در نتیجه رسیدن به وزن سالم تلاش کنم.
تجربه‌ی چندین سال اجرای دورۀ مهرتن به ما نشان داده است که این شعار، در واقع به کاهش وزن مؤثر و پایدار منجر شده است.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید هفت مدار مغزی مختلف روی رفتار خوردن شما تأثیر می‌گذارند. ما با استفاده از دانش علوم اعصاب شناختی و درک این مدارها، بسته‌ای را طراحی کرده‌ایم که با کمک آن می‌توانیم با روشی علمی سبک زندگی شما را تغییر بدهیم.
از دید ما، مغز هوشمند، راز تندرستی (مهرتن)، سلامت مغز و بدن مهمترین ارزشی است که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم.

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

مولف: دكتر حامد اختياری


مشاهده و خرید کتاب

Brain Obesity: Practical Neuroscience-Informed Methods

Authors:Hamed Ekhtiari, Meghedi Vartanian


مشاهده و خرید کتاب

دیگر اطلاعیه‌ها: