برگزاری دوره تاب آوری «زیست بهتر در شرایط بحران»

دوره تاب آوری با عنوان «زیست بهتر در شرایط بحران» با تدریس دکتر حامد اختیاری و دکتر تارا رضاپور، با حمایت ستاد علوم شناختی برگزار شد. دسترسی رایگان به محتوای دوره بر روی «این قسمت» کلیک نمایید. 

دیگر اطلاعیه‌ها: