به منظور ایجاد فرصت هایی جهت تعامل و هم اندیشی درمورد پروژه های پژوهشی، دکتر حامد اختیاری، عضو هیئت علمی مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و دکتر تارا رضاپور، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی(ICSS)، قصد دارند تا با فراهم آوردن فرصت هایی به منظور مشاوره و هدایت علمی دانشجویان و پژوهشگران علاقمند اقدام نمایند. این جلسات  با عنوان (Office Hour) برگزار می شوند. به منظور تعیین وقت و شرکت در این جلسات می‌توانید با عضویت در وبسایت و از طریق گزینه درخواست ‌ها در پروفایل کاربری خود یا از طریق قسمت پشتیبانی وبسایت و ایجاد یک درخواست جدید با عنوان« تعیین وقت برای جلسه (Office Hour)»قدام فرمایید.

 

دیگر اطلاعیه‌ها: