آشنایی با فائزه رئیس المحدثین:

فائزه رئیس المحدثین تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته روان شناسی بالینی به پایان رساند و با کسب رتبه 2 کنکور علوم شناختی، تحصیلات خود را در رشته علوم اعصاب شناختی ادامه داد. دغدغه تلاش برای زندگی بهتر، سال ها به شکل کار با کودکان بی سرپرست و کودکان کار بروز یافت و در این مدت برخی همکاری های پژوهشی با UNODC و دانشگاه علوم بهزیستی تهران نیز شکل گرفت. او فعالیت بالینی خود را به طور خاص در حوزه اختلال وسواس-اجبار (OCD) متمرکز نموده که به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی، تأثیر بسزایی در کاهش کیفیت زندگی انسان ها دارد. رفتارهای تکراری خارج از کنترل که با اهداف افراد نامتناسب است و هیجان های ناخوشایندی به همراه می آورد در بین اعتیاد، وسواس و اضافه وزن وجوه مشترکی دارد و در هر یک از این حوزه ها به اشکال مشخصی بروز پیدا می کند. مطالعه مغز و شناخت می تواند کمک شایانی به مداخله موثر در این حوزه ها داشته باشد. بیش خوری و اضافه وزن با رویکرد عصبی-شناختی، دومین حوزه فعالیت وی محسوب می شود که در این راستا گروه درمانی های متعددی بر اساس مدل "مهرتن" در سطوح مقدماتی و تکمیلی برگزار نموده است.


دیگر دوره‌های فائزه رئیس المحدثین:
فائزه رئیس المحدثین عصب‌شناس شناختی

مربی حرفه‌ای آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های فائزه رئیس المحدثین