آشنایی با عاطفه رضائی:

عاطفه رضائی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی است. سابقه تحصیلات او در رشته روانشناسی بالینی و حقوق جزا و جرم شناسی سبب علاقه مندی او به شناخت ریشه های برو مشکلات رفتاری در کودکان شد . وی ضمن مطالعه و پژوهش در رابطه با مبانی عصب شناختی و محیطی پرخاشگری و رفتارهای پرخطر، هم اکنون به عنوان بازی درمانگر و تسهیل کننده توانایی های شناختی کودکان فعالیت دارد.

عاطفه رضائی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های عاطفه رضائی