آشنایی با فاطمه کشوری:

دکتر فاطمه کشوری نویسنده کتاب مغز کودک من و پژوهشگر در حیطه رابطه مادر-کودک در دانشگاه یورک انگلستان هستند. ایشان دوره کارشناسی روانشناسی بالینی و دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده‌اند. ایشان دانش‌آموخته دکتری روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی و فلوشیپ تخصصی رشد کودک از دانشگاه دالهوزی کانادا هستند. سابقه کاری و حوزه علاقمندی ایشان شامل ارزیابی توانمندی‌های شناختی- اجتماعی کودکان سالم و مبتلا به بیماری‌های عصب-تحولی و بزرگسالان سالم و بیمار است. ایشان همچنین رواندرمانگر تحلیلی کودکان و بزرگسالان هستند و بیش از 15سال است که تحت آموزش روانکاوی به صورت علمی و حرفه‌ای بوده‌اند. مقالات بین المللی متعددی در مجلات داخلی و خارجی معتبر از ایشان به چاپ رسیده است و نتایج این پژوهش‌ها در کنفرانس‌های معتبر جهانی ارائه شده است.

فاطمه کشوری دکتری روان‌شناسی شناختی

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های فاطمه کشوری