آشنایی با طاهره مهدوی:

من طاهره مهدوی حاجی هستم. از سال هشتاد خواندن روانشناسی بالینی را در دانشگاه علامه طباطبایی شروع کردم و از سال هشتاد و دو هم شروع کردم به کار کردن به عنوان مشاور تحصیلی در موسسه اندیشه سازان و بعد هم مدارس مختلف تهران. فوق لیسانس هم روانشناسی بالینی خواندم و کار کلینیکی و درمانی را در مراکز خصوصی شروع کردم. از سال هشتاد و نه روان‌درمانگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم و یک مدتی هم سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه بودم. سپس برای دوره ی دکتری روانشناسی شناختی را انتخاب کردم. از سال نود به مطالعه، پژوهش و نگارش در حوزه علوم شناختی در ستاد توسعه علوم شناختی ریاست جمهوری، پژوهشکده علوم شناختی و انتشارات مهرسا پرداختم. که حاصل آنها مقالات مختلف در نشریه های علمی و عمومی و چند کتاب در این حوزه بوده است. اما در واقع زندگی شخصی و حرفه ای من به دو دوره ی اساسی پیش از هانا و پسا هانا تقسیم می شود! بعد از به دنیا آمدن دخترم، شخصیتم، نگاهم به زندگی و به طور کلی نوع بودنم در جهان تغییر کرده است. اهمیت هستی، تقدس تلاش برای بهتر پرورش یافتن کودکان و امید برای این که دنیا به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل شود، به یک امر شخصی و حیاتی برای من تبدیل شده است. پس بهتر است تمام مقالات و کتاب ها و مدارک را کنار بگذارم و برای معرفی خودم بگویم: طاهره مهدوی حاجی هستم مامان هانا.

طاهره مهدوی روان‌شناس شناختی

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های طاهره مهدوی