آشنایی با علی شهبازی:

دکتر علی شهبازی در تیرماه ۱۳۵۳ متولد شد. وی تحصیلات کارشناسی خود را در پرستاری و تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیولوژی پزشکی انجام داده است و تحصیلات دکتری را در رشته علوم اعصاب به پایان رسانید. وی از سال ۱۳۹۳ تاکنون، دانشیار دکتری تخصصی علوم اعصاب در گروه علوم اعصاب دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه ایران می‌باشد. وی همچنین، از سال ۱۳۹۲ عضو پیوسته انجمن علمی علوم اعصاب ایران است.

علی شهبازی عصب‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

منتور آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های علی شهبازی