آشنایی با مهدی شریف الحسینی:

دکتر مهدی شریف الحسینی پزشک و متخصص علوم اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا به پژوهش و آموزش -عمدتاً در حوزۀ نوروتروما- اشتغال دارد. حاصل فعالیتهای او به انتشار مقالات علمی، تالیف یا ترجمۀ مجلدات پزشکی، و ثبت چند پتنت در حوزۀ علوم پزشکی انجامیده است.

مهدی شریف الحسینی عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌علوم‌‌پزشکی تهران

منتور آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های مهدی شریف الحسینی