آشنایی با الهام اختیاری:

الهام اختیاری دارای مدارک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی معماری می باشد . علاقه مندی او به طراحی فضاهای آموزشی و حوزه علوم شناختی سبب شد که ضمن مطالعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در همین زمینه و با هدف توانمندسازی شناختی کودکان و نوجوانان ادامه دهد . جهت اجرایی شدن اهداف ، با یکی از دوستان ، نسبت به تاسیس و راه اندازی موسسه ای در حوزه کودک و نوجوان اقدام کرد و در اين عرصه به صورت تخصصی ، با تلفیق دو حوزه معماری و علوم شناختی ، با استفاده از فاکتورهای محیطی تاثیرگذار بر عملکردهای شناختی ، باعث ارتقاء سطح دانش آموزان به صورت قابل ملاحظه ای گردید .

الهام اختیاری مربی دوره‌های آموزشی باشگاه مغز

منتور و عضو هیئت علمی آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های الهام اختیاری