مشاوره

زمینه‌های ارائه‌ی مشاوره در باشگاه مغز

مشاوره و کوچینگ

پلتفرم مشاوره و کوچینگ باشگاه مغز 

پلتفرم آنلاین مشاوره و کوچینگ باشگاه مغز به عنوان ابزاری جهت ارائه خدمات مشاوره و کوچینگ به مجموعه باشگاه مغز افزوده شده است. 

در پلتفرم مشاوره و کوچینگ باشگاه مغز، شما قادر خواهید بود تا جلسات خود را به صورت آنلاین با مشاورین و تسهیلگران تنظیم کنید. 

مشاوران و تسهیلگران باشگاه مغز ضمن دارا بودن مدارک تخصصی مورد تایید مراجع ذی صلاح، تحت نظر اساتید باشگاه مغز، آموزش های تخصصی لازم را گذرانده‌اند.