مسیرهای یادگیری

مدرک رسمی باشگاه مغز

Brain Change Diploma

تعداد دوره‌ها: 7 دوره 120 ساعت آموزش

اصلاح رفتار و تغییر کردن، همواره آرزویی بزرگ برای بشر بوده است. به نظر می رسد پیش رفت های اخیر در حوزه علوم مرتبط با مغز ما را با مبانی آن آشنا کرده است. در طی این مسیر یادگیری سعی شده تا با مبانی تغییر آشنا شویم و به خصوص در حوزه مرتبط با مداخلات چاقی و بیش خوری تخصص کسب کنیم.   
در طی این مسیر یاد می گیریم عملکردهای مغزی به چه صورت کار می کنند، روش های مداخله در علوم اعصاب شناختی به چه صورت هستند و  روش مهرتن، کاهش وزن مبتنی بر مغز هوشنمد، به چه صورت کار می کند.  
در طی این مسیرمخاطبین ما ، دانشجویان علوم رفتاری، پزشکی، متخصصین تغذیه و تمامی افراد علاقمند به تغییر می باشند.
پس از کامل کردن مسیر، قادریم تا فهمی جامع از نحوه ی عملکردهای مغزی داشته باشیم، روش های مداخله در علوم اعصاب شناختی را بشناسیم و مجموعه کتاب های مهرتن را آموزش بدهیم.

دوره‌ها

1

21ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی مقدماتی

مدرس: حامد اختیاری دوره‌ی مقدماتی

2

28ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی پیشرفته

مدرس: حامد اختیاری آموزش کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی تألیف بارس و گیج به زبان انگلیسی

3

8 ساعت

دانش زیست بهتر در شرایط بحران

مدرس: حامد اختیاری - تارا رضاپور چگونه می‌توان سلامت روان را در شرایط بحران حفظ کرد؟

4

13ساعت

روش‌های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره مقدماتی)

مدرس: حامد اختیاری ابزارهای مطالعه و مداخله در مغز انسان

5

27 ساعت

روش‌های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی)

مدرس: حامد اختیاری ابزارهای مطالعه و مداخله درمغز انسان

6

6 ساعت

مداخلات عصبی شناختی در چاقی و بیش خوری

مدرس: حامد اختیاری معرفی اصول و پایه‌های نظری چاقی و اضافه وزن بر اساس یافته های علوم اعصاب شناختی

7

17 ساعت

مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی

مدرس: حامد اختیاری استفاده از توانمندی‌های مغزی برای غلبه بر اضافه وزن، قند و چربی خون