آشنایی با وحیده کرباسی:

دکتر وحیده کرباسی، پس از اتمام تحصیلات کارشناسی خود در رشته فیزیک هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر، وارد رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی‌ارشد در دانشگاه تربیت مدرس شد. سپس در رشته علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت در مقطع دکتری، در پژوهشکده علوم شناختی، پذیرفته شد و پایان نامه خود را درباره ادارک هیجان‌های چهره به اتمام رساند. در طی سال‌های پس از فارغ التحصیلی، همزمان با تدریس و مشاوره تحصیلی در مقطع متوسطه چندین دبیرستان دخترانه، با شرکت در دوره‌های متعدد باشگاه مغز و دوره‌های عملی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، همواره در پی افزایش سطح علمی و آگاهی خود از عملکردهای مغزی بود. ایشان پس از گذراندن دوره آنلاین «زیست بهتر در شرایط بحران» با همکاری و نظارت آقای دکتر اختیاری، توانست کتاب «مغز پولادین من» را تالیف نماید. در حال حاضر، حدود دو سال است که ایشان به عنوان مربی کتاب‌های باشگاه مغز کودکان و نوجوانان، به تربیت نسلی آگاه به توانایی‌های مغزی مشغول می‌باشد.

وحیده کرباسی دکتری علوم اعصاب شناختی

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های وحیده کرباسی