فرصت متوسطه دوم برای تربیت مغز

دوران متوسطه دوم(دبیرستان) می‌تواند فرصت ارزشمندی برای تربیت مغز دانش‌آموزان باشد. مدیران، مشاوران و معاونان آموزشی مدارس به عنوان راهبران نظام آموزشی لازم است با فرصت هایی که در این دوران برای تربیت مغز دانش‌آموزان وجود دارد آشنا شوند و آن موارد را در جهت آموزش دانش‌آموزان استفاده نمایند. از همین رو در ادامه سلسله سخنرانی های دکتر حامد اختیاری در نشستی با عنوان «فرصت متوسطه دوم برای تربیت مغز»، به توضیح موارد لازم پرداخته‌اند. 

 

 

دیگر ویدئوها: