چگونه می‌توان از «تصویربرداری مغزی به عنوان یک شاخص زیستی (بایومارکر)» بهره برد؟؟

این سخنرانی به تبیین این مسئله می‌پردازد که «چگونه می‌توان از دانش علوم اعصاب و تصویربرداری مغزی برای طراحی یک مداخله و ایجاد تغییر عملکرد در مغز بهره برد»؟

در طی این سخنرانی، استاندارهای سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، برای استفاده از تصویربرداری به عنوان یک شاخص ارزیابی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.  
ما در هر زمینه عملی که فعالیت داشته باشیم نیازمندیم ابزارهای مختلف آن حیطه را بشناسیم، جزئیات و نحوه استفاده از آنها را بدانیم. محتوای این سخنرانی که مانند یک نقشه راه است برای دانشجویان در رشته‌های مختلف و بخصوص افرادی که در حیطه‌ی روان فعالیت دارند، مناسب است. 

سخنران: دکتر حامد اختیاری
خرداد ماه 1402

 

 

دیگر ویدئوها: