آشنایی با نشاط احمدی:

نشاط احمدی در سال ۱۳۹۵ تحصیلات خود را در رشته‌ی کاردرمانی به پایان رسانید و به عنوان کاردرمانگر کودک مشغول به کار شد. برخورد روزانه با کودکانی که با چالش‌های روانشناختی و رفتاری روبه‌رو می‌شدند، باعث شد تا وی زمینه‌ی اصلی پژوهشی خود را در کارشناسی ارشد در حوزه ی هیجان‌های کودکان در دانشگاه شهید بهشتی انتخاب کند. حاصل تجربیات وی از درمان و پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه، کتاب کار احساسات کودک من در انتشارات مهرسا است. وی اکنون کارورز پژوهشی در Central European University شهر وین کشور اتریش است و در زمینه‌ی شناخت اجتماعی فعالیت دارد. او همچنین ارتباط خود را با کودکان قطع نکرده‌است و به عنوان مربی سلامت هیجانی مشغول به کار است.

نشاط احمدی مربی دوره‌‌های آموزشی باشگاه مغز

مدرس آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های نشاط احمدی