آشنایی با ونوس هادیان:

ونوس هادیان مهر، دانش آموخته مهندسی فن آوری اطلاعات است. وی که شاداب ترین سالهای ایام کودکی و جوانی را با تجربه تلخ چاقی سپری کرده بود پس از حضور در یک دوره گروه درمانی چاقی به عنوان درمانجو و رسیدن به تغییرات فوق العاده ذهنی و بدنی به عنوان حامی داوطلب به حمایت از سایر درمانجوها مشغول می‌شود. او که مواجهه با مسائل پیچیده روانشناختی افراد چاق را بسیار فراتر از دانش خود میبیند، تصمیم میگیرد خود به فضای علمی شناخت ذهن وارد شود. ونوس در حال حاضر دانشجوی رشته علوم روانشناسی در دانشگاه پادوا در ایتالیا است و روی طراحی محصولات دیجیتال کمک درمانی و صنعت نوظهور Digital Therapeutics پژوهش میکند.


دیگر دوره‌های ونوس هادیان:
ونوس هادیان کارشناسی روانشناسی شناختی

مربی آکادمی باشگاه مغز

دیگر دوره‌های ونوس هادیان