مسیرهای یادگیری

مدرک رسمی باشگاه مغز

Brain Gym Diploma

تعداد دوره‌ها: 5 دوره 102 ساعت آموزش

جهت مداخله در رفتار و عملکردهای مغزی، آشنایی با عملکردهای مختلف مغزی مانند توجه، حافظه و … ضروری است. در طی این مسیر یادگیری سعی شده است که آنچه مورد نیاز فعالین حوزه علوم‌رفتاری در رابطه با مغز است برای دنبال‌کنندگان این مسیر فراهم شود.
در طی این مسیر یاد می‌گیریم عملکردهای مغزی به چه صورت کار می کنند، آن‌ها را چگونه ارزیابی کنیم و در سطح آخر با روش مداخله در آن‌ها آشنا می شویم.
در طی این مسیر مخاطبین‌ما ، دانشجویان علوم‌رفتاری، پزشکی، مهندسی و تمامی کسانی که به دنبال تغییر کردن هستند، می‌باشند.
پس از کامل کردن مسیر، قادریم تا فهمی جامع از نحوه‌ی عملکردهای مغزی داشته باشیم، با چگونگی ارزیابی عملکردهای مغزی آشنا شده و توانایی تدریس کتب باشگاه مغز را بدست  آوریم.

دوره‌ها

1

21ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی مقدماتی

مدرس: حامد اختیاری دوره‌ی مقدماتی

2

28ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی پیشرفته

مدرس: حامد اختیاری آموزش کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی تألیف بارس و گیج به زبان انگلیسی

3

24ساعت

باشگاه مغز، کنترل و مدیریت

مدرس: حامد اختیاری - تارا رضاپور آموزش شیوه‌های فعال‌سازی توانمندی‌های مغزی

4

8 ساعت

دانش زیست بهتر در شرایط بحران

مدرس: حامد اختیاری - تارا رضاپور چگونه می‌توان سلامت روان را در شرایط بحران حفظ کرد؟

5

21 ساعت

مهندسی شناختی

مدرس: حامد اختیاری - تارا رضاپور شناخت و مداخله در عملکردهای عالی شناختی