شماره تماس: 02128421836

مسیرهای یادگیری

مدرک رسمی باشگاه مغز

Brain Gym Diploma

تعداد دوره‌ها: 5 دوره 102 ساعت آموزش

جهت مداخله در رفتار و عملکردهای مغزی، آشنایی با عملکردهای مختلف مغزی مانند توجه، حافظه و … ضروری است. در طی این مسیر یادگیری سعی شده است که آنچه مورد نیاز فعالین حوزه علوم‌رفتاری در رابطه با مغز است برای دنبال‌کنندگان این مسیر فراهم شود.
در طی این مسیر یاد می‌گیریم عملکردهای مغزی به چه صورت کار می کنند، آن‌ها را چگونه ارزیابی کنیم و در سطح آخر با روش مداخله در آن‌ها آشنا می شویم.
در طی این مسیر مخاطبین‌ما ، دانشجویان علوم‌رفتاری، پزشکی، مهندسی و تمامی کسانی که به دنبال تغییر کردن هستند، می‌باشند.
پس از کامل کردن مسیر، قادریم تا فهمی جامع از نحوه‌ی عملکردهای مغزی داشته باشیم، با چگونگی ارزیابی عملکردهای مغزی آشنا شده و توانایی تدریس کتب باشگاه مغز را بدست  آوریم.

1

8 ساعت

دانش زیست بهتر در شرایط بحران

مدرس: حامد اختیاری چگونه می‌توان سلامت روان را در شرایط بحران حفظ کرد؟

2

21 ساعت

آشنایی با عملکردهای عالی شناختی

مدرس: حامد اختیاری - تارا رضاپور از ارزیابی تا توانمند سازی

3

28ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی پیش‌رفته

مدرس: حامد اختیاری آموزش کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی تألیف بارس و گیج به زبان انگلیسی

4

24ساعت

باشگاه مغز، کنترل و مدیریت

مدرس: حامد اختیاری آموزش شیوه های فعال سازی توانمندی‌های مغزی

5

21ساعت

مبانی علوم اعصاب شناختی مقدماتی

مدرس: حامد اختیاری دوره‌ی مقدماتی
در حال حاضر آزمونی برای این مسیر یادگیری تعریف نشده است.